Халдвар хяналтын алба

  • Хэвлэх

Халдвар судлаач : Д.Мөнгөнтуул

Эрхэм зорилго: Халдвар хамгааллын тасгийн зорилго нь байгууллагын нийт ажилчидыг халдварт өвчний өртөлтөөс урьдчилан сэргийлэх бүхий л ажлыг зохион байгуулж хийж гүйцэтгэнэ.