Онол практикийн бага хурал болж өнгөрлөө.

  • Хэвлэх

НЯТТ-ийн ажилтан албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан ‘’Эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулъя’’, ‘’Эмнэлэгийн ажилтан, үйлчлүүлэгчид тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үеийн тулгамдсан асуудал’’ онол практикийн бага хурал болж өнгөрлөө.

Онол практикийн бага хурлыг 04/17өдөр НЯТТөвийн хурлын зааланд 10:00 цагт Сувилахуйн алба, 1-р ээлжийн сувилагч нар амжилттай зохион байгуулав.

   Нэгдүгээр байранд : НЯТТөвийн Сонгинохайрхан салбарт ирсэн Хүүхдийн дуудлаганд хийсэн анализ’’

 

   Я. Болор СХ салбар 2-р ээлж их эмч

   Н. Алтансар СХ салбар 2-р ээлж их эмч

 Хоёрдугаар байранд: ‘’ Халуун бууруулах эмийн / Парацетамол/-ын хэрэглээнд хийсэн судалгаа’’

 Б. Батцэцэг : БЗ салбар 1-р ээлж их эмч

 О. Учралт : БЗ салбар 1-р ээлж сувилагч /ахлах зэрэгтэй/

   Гуравдугаар байранд:  БЗ салбарын Нярайн дуудлаганд хийгдсэн судалгаа тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга зам’’ сэдэвт илтгэлүүд тус тус байр эзэллээ.

 

 Зохион байгуулсан: НЯТТөвийн сувилахуйн алба, 1-р ээлж сувилагч нар

Мэдээллийг бэлтгэсэн:  1-р ээлжийн Ахлах сувилагч А. Нандинцэцэг


,