Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, цагийн хуваарь

  • Хэвлэх

Манай төвийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь зүрх судас-эрчимт эмчилгээ, осол-гэмтэл, мэдрэл , мэс засал, төрөх - эмэгтэйчүүд зэрэг төрөлжсөн мэргэжлийн чиглэлээр зохион байгуулагдсан нарийн мэргэжлийн эмч, сувилагч, жолооч нарын багууд өвчтний дуудлаганд газар дээр нь болон эмнэлэг хүртлэх эмнэлгйин яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх явдал юм.

 

     Зүрх судас, сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний иж бүрэн тоноглогдсон автомашинаар үйлчилж байна. Яаралтай тусламжийн төв нь хоногт насанд хүрэгчдийн 480-520, хүүхдийн 75-120 дуудлага хүлээн авч, жилд дундажаар 140.0 мянга гаруй дуудлаганд үйлчилж байна.