slide4.jpg
slide9.jpg
334813131_163692639806072_1211834470171739927_n 2.jpg
screenshot 2023-11-07 105140.jpg

 

duudlagiin uzuulelt

 

Үйлчлүүлэгч зөв таних журам

                   НАЯН ТАВ.  ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ ЗӨВ ТАНИХ  ЖУРАМ

 85.1 Газар дээрх яаралтай тусламж үзүүлэх үед үйлчлүүлэгчийг зөв таних

 85.2Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах, элсдэлээс сэргэийлэх

 85.3Журмын хэрэгжилтийг хянах

 85.1Газар дээрх яаралтай тусламж үзүүлэх үед үйлчлүүлэгчийг зөв таних

 85.1.1     Үйлчлүүлэгчтэй танилцах

 85.1.2     EIN программд автоматаар бүртгэгдсэн дуудлага өгсөн утасны дугаар

 85.1.3     Овог, нэр , нас

 85.1.4     Дуудлагын утгын мэдээлэл

 85.1.5     Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл таарч байгаа эсэх

85.2Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс сэргийлэх

 85.2.1     Эм өгөх. /Зөв үйлчүүлэгч,  зөв эм, зөв тун, зөв зам , зөв хугацаа 5 зөвийг шалгах/

 85.2.2     Тарилга хийх. /МУ-ын эмчилгээ, оношилгооны түгээмэл үйлдлүүд MNS 4621:2008 стандартыг баримтлаж ажиллах/

 85.3Журмын хэрэгжилтийг хянах

 85.2.1     Чанарын алба

 85.2.2     Салбарын эрхлэгч

 85.2.3     Ээлжийн ахлагч, зохицуулагч бүхий ажилтан улирал бүр хяналт, үнэлгээ хийж ажиллах

Холбоо барих

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо , Чин Ван Чагдаржавын гудамж

Утас: Утас: 321811 /Ажлын цагаар/

Факс: Факс: 321811

Гар утас: Түргэн тусламжийн дуудлагын утас: 103, 70120103 /24 цагаар/

Гар утас: Баянзүрх салбар - 70158083

Гар утас: Сонгионохайрхан салбар - 70170103

Гар утас: Хан-Уул салбар - 70040103

Гар утас:  Чингэлтэй салбар - 70121103

Өргөдөл гомдол хүлээн авах утас: 11327485, 70193623 /Хүний нөөцийн алба/

http://www.103.ub.gov.mn