slide4.jpg
slide9.jpg
334813131_163692639806072_1211834470171739927_n 2.jpg
screenshot 2023-11-07 105140.jpg

 

duudlagiin uzuulelt

 

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төсвийн ёс зүйн хэсгийн хорооны 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөө.

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл

Нэг.Мэдлэгийг эрхэмлэнэ
Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн
эрэлт шаардлагад нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ажил хэргийн
нэгдлийг нягт хангаж ажиллана.
Хоёр. Чадварыг эрхэмлэнэ

Дэлгэрэнгүй...

НТТТөвийн ёс зүйн хэсгийн хорооны 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй...

Үйлчлүүлэгч зөв таних журам

                   НАЯН ТАВ.  ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ ЗӨВ ТАНИХ  ЖУРАМ

 85.1 Газар дээрх яаралтай тусламж үзүүлэх үед үйлчлүүлэгчийг зөв таних

 85.2Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах, элсдэлээс сэргэийлэх

 85.3Журмын хэрэгжилтийг хянах

 85.1Газар дээрх яаралтай тусламж үзүүлэх үед үйлчлүүлэгчийг зөв таних

 85.1.1     Үйлчлүүлэгчтэй танилцах

Дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо , Чин Ван Чагдаржавын гудамж

Утас: Утас: 321811 /Ажлын цагаар/

Факс: Факс: 321811

Гар утас: Түргэн тусламжийн дуудлагын утас: 103, 70120103 /24 цагаар/

Гар утас: Баянзүрх салбар - 70158083

Гар утас: Сонгионохайрхан салбар - 70170103

Гар утас: Хан-Уул салбар - 70040103

Гар утас:  Чингэлтэй салбар - 70121103

Өргөдөл гомдол хүлээн авах утас: 11327485, 70193623 /Хүний нөөцийн алба/

http://www.103.ub.gov.mn