slide4.jpg
slide9.jpg
334813131_163692639806072_1211834470171739927_n 2.jpg
screenshot 2023-11-07 105140.jpg

 

duudlagiin uzuulelt

 

ҮЭ-ийн төлөвлөгөө

Монголын Эрүүл Мэндийн  ажилтны ҮЭ –ийн холбоооны 2014 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл “Хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд ҮЭ –ийн оролцоог нэмэгдүүлэх жил” болгон заралсны дагуу доорх ажлыг төлөвлөн ажиллана.

Бодлогын зорилт-1 Эрүүл мэндийн  салбарын ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх,эрх ашгаа хамгаалах үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд дэмжин, гишүүдэд хүртээмжтэй,чадварлаг, хурдтай үйл ажиллагааг явуулах чадавхийг бүх түвшинд  бүрдүүлж,гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 17-н ажил.

 Бодлогын зорилт-2 Хүний нөөцийн менежментийн шинэ хандлага,арга барилыг нэвтрүүлэх  замаар чадварлаг,ёс зүйн төлөвшилтэй,салбарын ажиллагсдыг эрх ашгийн төлөө тэмцэж чадах мэргэшсэн боловсон хүчинтэй байж, тэдгээрийг идэвхижүүлж, тогтвортой ажиллуулах  ажлын хүрээнд 14-н ажил..

 Бодлогын зорилт-3 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх замаар салбарын ажилтнуудын нийгэм,эдийн засгийн баталгааг хангах,хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхийн төлөө тэмцэх ажлын  хүрээнд 10-н ажил .

 Бодлогын зорилт-4  Эрүүл аюулгүй ажлын байраар хангадах ,хууль эрх зүйн зохих хамгаалалт эдлэх боломжийг бүрдүүлэх зэргээр салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх ажлын хрээнд 10-н ажил.

 Бодлогын зорилт-5  МЭМАҮЭ-ийн урт хугацааны зорилго,үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдаж буй санхүүгийн нөөцийг   бүрдүүлж,хөрөнгөө аривжуулах,орлого нэмэгдүүлэх  замаар санхүүгийн хүчин  чадлаа бэхжүүлэх ,гишүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлэх,холбоо, хороодод тогтвортой өсөлттэй санхүүгийн чадавхийг бий болгох  ажлын хүрээнд  9-н ажил.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо , Чин Ван Чагдаржавын гудамж

Утас: Утас: 321811 /Ажлын цагаар/

Факс: Факс: 321811

Гар утас: Түргэн тусламжийн дуудлагын утас: 103, 70120103 /24 цагаар/

Гар утас: Баянзүрх салбар - 70158083

Гар утас: Сонгионохайрхан салбар - 70170103

Гар утас: Хан-Уул салбар - 70040103

Гар утас:  Чингэлтэй салбар - 70121103

Өргөдөл гомдол хүлээн авах утас: 11327485, 70193623 /Хүний нөөцийн алба/

http://www.103.ub.gov.mn